Kropcio Radzi - Kropka rady, czyli jak domowym sposobem czynić dobre strzelaniu rzeczy i nie dojść do małżeńskiej zwady

Wstęp

Na tej stronie gromadzone są zasłyszane od dwustuletnich strzelców i tysiącletnich dębów *1 porady.

Porady najogólniejsze

[Ka]Balistyka

Tabelka poniższa zestawiona została na podstawie prędkości wylotowych podawanych przez S. Fandalę (z wyjątkami). Wyniki mogą służyć jako orientacja w braniu poprawek przy zmianie dystansu ze zwyczajowych 50 m (ok. 55 jardów) na 100 oraz 300 m (ok.340yd). Obliczenia zostały dokonane za pomocą kalkulatora balistycznego Pana Stephena Wardlawa i mogą posłużyć do szacowania zmiany nastaw celownika lub poprawek podczas wizyty na strzelnicy z osią dłuższą niż nasze szare, codzienne, nudne pięćdziesiąt metrów ;-). Prędkości wylotowe wzięte do tabeli są możliwe do osiągnięcia z małymi naważkami (w stosunku do "myśliwskich" zakresów z tabel p. Fadali), jakkolwiek nie odpowiadają żadnym konkretnym, zmierzonym wartościom rzeczywistym. Ich wartości dobrane zostały tak, by ułatwiały zobrazowanie zjawiska ale nie odbiegały od możliwych do uzyskania rzeczywiście w warunkach strzelnicy wartości.

Opad i znios (zboczenie) dla kuli. Przystrzelone na: 55 yd (~50m). Wiatr boczny (90°): 6mph (9.6 km/h).
Lp. Kaliber lufy
[in]
Kaliber kuli
[in]
BC
(G1)
Masa
[gr]
Vo
[fps]
Vo
[m/s]
Opad
@100 yd [in]
Opad
@100 yd [cm]
Znios
@100 yd [cm]
Opad
@340 yd [cm]
Zboczenie
@340 yd [cm]
~ Maks. zasięg
[yd]
1 .36 .3750.05379 685 208 30.1 76.5 28 0 0 485
2 .36 .3500.04965 1600 485 7.9 20.1 25 1505 310 680
3 .45 .4400.062128 1400 424 7.8 19.8 19 1103 221 725
4 .50 .4900.068177 1400 424 7.4 18.8 18 943 191 835
5 .54 .5350.076230 1400 424 7.1 18 17 842 171 915
6 .58 .5700.081278 1400 424 6.9 17.5 16 782 159 930
7 .69 .6800.097472 1000 303 10 25.4 9 986 128 915
8 .75 .7300.103585 1000 303 9.8 24.9 9 926 116 945
9 .177 0.1770.02208.4 788 239 30 76.2 45 0 0 363

Uwaga! Powyższe obliczenia są dla pocisku kulistego. Kula to najgorszy aerodynamicznie kształt ze wszystkich pocisków używanych powszechnie w strzelectwie, z wyjątkiem śrutu wiatrówkowego diabolo (por. ostatnia poz. tabelki), który na ogół lata z prędkościami poddźwiękowymi (poniżej 343 m/s @ 20°C czyli 1125 ft/s) co pozwala unikać naprawdę diabelskich trajektorii ;-).

Smarowidła

Smar to nie tylko smar lecz także filozofia życiowa, lubo też sposób na życie. Bez poślizgu życia ni ma, strzelanie też nie idzie bez niego. Dla czarnoprochowca lubrykacja nierozłączna jest z czyszczeniem. Smarowanie więc wraz z czyszczeniem (myciem) korzystne jest zarówno w przysposobieniu do strzału jak i po strzału oddaniu.

Czarny proch boi się wody, jako pędnik więc z wodą pod każdą postacią kontaktu winien mieć jak najmniej. Za to po wypaleniu kontakt z wodą trza mu zapewnić. Li to z parą wodną, li to z emulsją olejową lubo też z wodą mydlaną.

Trudno pogodzić wodę z ogniem. Nieco łatwiej, na czarnoprochowca szczęście, jest pogodzić wodę z olejem. Warto to czynić - woda rozpuszcza nagar, olej zaś zabezpiecza przed rdzą i smarowanie przy strzale daje. Zawartość wody jest korzystna w smarowidle, tłuszczu zaś zawartość korzystna jest w czyściwie na bazie wody. Tak, na bazie wody, woda czyści, woda rozpuszcza produkty spalania prochu czarnego dymnym zwanego. Czyściwa formułowane dla amunicji współczesnej (nitro), oparte na produktach rafinacji ropy naftowej, nie nadają się do czarnego prochu!

Przepis pierwszy - czyściwo-lubrykant

Moose Juice z amerykańskich doświadczeń.

  1. Woda destylowana - 16 cz.
  2. Alkohol izopropylowy - 8 cz.
  3. Lanolina - 4 cz.
  4. Olej rycynowy - 3 cz.
  5. Mydło płynne - 1 cz.

W powyższej recepturze woda rozpuszcza, alkohol tak samo, czyści; lanolina godzi wodę z olejem (to emulgator), czepia się snadnie wszystkiego, olej rycynowy ma wysoką temperaturę zapłonu (stosowany kiedyś jako dodatek do paliwa w silnikach lotniczych rotacyjnych przyprawiając biednych pilotów dwupłatowców o wymioty - jakby latania bez spadochronu było mało); mydło nie tyle rozpuszcza co... mydli, ma spieniać całą mieszaninę, wespół z lanoliną miękkości jej dodawać. Tak mówią.

Mieszanina ta nadaje się do flejtuchów nasączania oraz lufy przecierania. Zrezygnowanie z dodatku alkoholu pozwala na osiągnięcie lepszej, jednolitej konsystencji. Zabawa wtedy jednak jakby nie ta..

Przypisy

  1. Z tysiącletnimi dębami to oczywiście przesada, nikt naprwdę nie wie ile one lat sobie liczą może i z tuzin stuleci albo i więcy...